cz      uk                                                                                                                              Eva Vošmiková, Havlíčkova 766, 267 51 Zdice, tel. +420 604 440 218, e-mail: artemisterra@seznam.cz
flash
Chovatelské potřeby
Potřebujete krmivo pro psy
nebo kočky? Vodítka, obojky
a vůbec potřeby pro Vaše miláčky ?

více zde ››
Více zde ››

Artemis terra
Chovatelske potreby
www.weimaranerpedigrees.com
chrti v nouzi
ZBK Liberec
Transfúze krve psů

Důležitost krve jako nepostradatelné součásti života není potřeba popisovat.
Seznam psů - dárců krve I u psů mohou někdy nastat situace, ve kterých jim může zachránit život a nebo pomoci v léčbě transfuze krve. Nejčastějším důvodem k transfúzi bývají úrazy, otravy nebo složité chirurgické zákroky, ale může se jednat i o závažná onemocnění jater nebo ledvin, při kterých může docházet ke ztrátě některých součástí krve. Transfuze se používá i při některých autoimunitních onemocněních.

I u psů existují krevní skupiny. Není důležité se zabývat touto problematikou podrobně, ale zajímavé například je, že němečtí ovčáci se považují za univerzální dárce.
Vzhledem k tomu, že obecné riziko transfuzních reakcí existuje, provádí se zkouška snášenlivosti krve dárce a příjemce. Nepříznivé reakce po transfuzi jsou ojedinělé. Vzácně se popisuje zvýšení nebo naopak snížení tělesné teploty, slabost až třes, zrychlení dechu a srdeční frekvence, zvracení, přechodná anemie, vylučování krevního barviva močí nebo žloutenka. Naprosto vyjímečně anyfylaktický šok končící úhynem. První transfuze bývá pro psa prakticky bez rizika, při druhé a další již je rizikem zvýšené, a to i při transfuzi od stejného dárce, kdy si příjemce již mohl vytvořit protilátky na darovanou krev. Musí tedy předcházet podrobnější zkoušky, minimálně křížová zkouška mezi dárcem a příjemcem

Odběr krve od dárce se provádí z některých z velkých žil, nejčastěji z krční žíly nebo z žíly na přední noze. Odběr se provádí od psa sedícího nebo ležícího na boku. Dárci lze odebrat 15 - 20 % krve, nebo lépe vyjádřeno, objem krve, který odpovídá cca 6 - 9 % (cca 17 ml na 1 kg hmotnosti) tělesné hmotnosti tak, aby dárce nebyl vystaven zvýšenému zdravotnímu riziku. Přechodná slabost rychle odezní a majitel dárce se nemusí ničeho obávat. Celý odběr zpravidla trvá 20 - 30 minut. Příjemce pak dostává krev s protisrážlivým přípravkem stejně jako jinou infuzi, aplikace je velmi pomalá a po ukončení transfuze je vhodné, aby pes zůstal ještě nějaký čas pod dohledem veterinárního lékaře. Nejen z finančních důvodů se zpravidla aplikuje krev čerstvá. Možnosti ošetření a uchování krve jsou sice zpracovány, ale jsou velmi náročné a dochází k částečnému znehodnocení krve.

Dárce je zpravidla potřebný velmi rychle. I z tohoto důvodu se domníváme, že seznam dobrovolných dárců by mohl být majitelům psů prospěšný a některým psům zachránit život. Víme, že snahy o vytvoření podobného seznamu již byly a některá veterinární pracoviště mají okruh psů-dárců, které v akutním případě mohou použít. V každém případě, povede-li se transfuzi uskutečnit, radost bývá na obou stranách. Majitel dárce má jistě dobrý pocit, že pomohl při záchraně nemocného psa a majitel příjemce samozřejmě také, protože zlepšení bývá patrné ihned.

Dárce krve by měl splňovat některé základní podmínky:Vzhledem k případům, že někdy není dostupný ideální dárce, je možné od některých hledisek upustit. Například když dárce sám v minulosti transfuzi dostal nebo fena-dárkyně již měla štěňata. Veterinář by ale měl být na takové skutečnosti vždy upozorněn a provede v takovém případě podrobnější zkoušky.
Pokud bude váš pes dávat krev opakovaně, měl by dostávat pravidelně železo, komplex vitaminů B a vitamin C

Aby pomoc byla skutečně účinná kdykoliv jí je potřeba, je nutná dobrá spolupráce mezi majiteli dárců a veterinárními lékaři, aby vždy byl k dispozici vhodný dárce a jeho ochotný majitel. Pokud jste někdy vy sami nebo váš pes darovali krev, jistě znáte dobrý pocit užitečnosti v oblasti nejvážnější a nejradostnější současně, kdy v některých případech s krví doslova darujete život. K rozhodnutí zapsání svého psa do seznamu potencionálních dárců může vést i to, že nikdo z nás neví, kdy podobnou pomoc bude potřebovat náš pes.

http://www.wdk.cz/ Všem, kdo tuto myšlenku podpoří, předem děkuji.
Autor:
MVDr. Zuzana Málková
 (15. 05. 2006)
převzato se svolením autorky
› Novinky   › Artemis Terra   › Výmarský ohař   › Vše o štěněti   › Co vědět o psech   › Výcvik a výstavy   › Galerie   › Kontakt   › Odkazy   › Sitemap               Created by Jindřich Nečas | Design by Jindřich Nečas 2008

odrazka Výmarský ohař patří mezi nejstarší plemeno kontinentálních ohařů. Jeho původ nebyl nikdy zcela objasněn. Historické prameny uvádějí několik teorií o vývoji plemene. Všechny se opírají o důkazy v podobě fyziognomie a vlastností předků a současného psa, či jeho vloh pro určitý typ práce. Teorie se hodně liší a mnohdy si i odporují. Žádnou z nich nemůžeme považovat za plně ověřitelnou.

Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes. Pracovní pes, s hezkou formou, silný, se silně vyvinutou muskulaturou. Pohlaví psa resp. feny má být jasně vyjádřenou.

Mnohostranný, snadno ovladatelný lovecký pes, s vyrovnanou povahou a vášní pro lovecké upotřebení, se systematickým a vytrvalým vyhledáváním, nikoli však nadmíru temperamentní. Čich pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a kořistnický, též ostražitý, ne však agresivní. Spolehlivý ve vystavování a při práci ve vodě. Pozoruhodná tendence k práci po střelbě.